Thông tin học bổng học viện EHLE

Học viện EHLE có những loại học bổng nào ?

(1) Chế độ miễn giảm học phí ngay lần đầu tiên đóng học phí

* Căn cứ vào điểm thi của kỳ tuyển sinh Đại học: với những bạn tốt nghiệp cấp 3 từ tháng 4 năm 2015 trở về trước.
* Căn cứ trên điểm tốt nghiệp cấp 3 của 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ với những bạn thi tốt nghiệp từ tháng 5/ 2015 trở đi, cụ thể như sau:

✦ (Đạt từ 22/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 200,000 yên

✦ (Đạt từ 20/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 100,000 yên

✦ (Đạt từ 18/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 35,000 yên

(2) Chế độ miễn giảm học phí cho các bạn có năng lực tiếng Nhật N3~N1

✦N1: giảm 70,000 yên

✦N2: giảm 50,000 yên

✦N3: giảm 35,000 yên

(3) Chế độ miễn giảm học phí cho các bạn có năng lực tiếng Anh

✦TOEIC 700 điểm trở lên – miễn giảm 100,000 yên học phí

✦ TOEFL 70 điểm trở lên – miễn giảm 100,000 yên học phí

(4) Chế độ miễn giảm 20,000 yên  học phí với những bạn đã tham gia kỳ thi thử EJU của học viện EHLE tổ chức tại Việt Nam.

Chú ý : Khi thi phải có thi môn tiếng Nhật, áp dùng cho cả các bạn chỉ thi duy nhât môn tiếng Nhật.Chế độ này được hưởng cùng lúc  với các chế độ (1),(2),(3) ở trên nếu các bạn đủ điều kiện.

(5) Học bổng cho các bạn thi đỗ vào Todai, Kyoudai, Handai: 100,000 yên .

(6) Học bổng Jasso 48,000yên/1 tháng (trong suốt 1 năm) xét thành tích học tập tại trường Học viện EHLE ngay sau học kỳ đầu tiên  , các môn đạt loại A và tỷ lệ chuyên cần 100%, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa của trường..VV.
Chú ý: Học bổng (1) và (2), (3) được nhận ngay khi đóng học lần đầu tiên trước khi nhập cảnh. Nếu đạt đủ điều kiện nhận cả 3 loại (1) và (2) , (3)  thì chỉ được chọn nhận 1 trong 3 loại này.

Video thông tin về học bổng học viện EHLE