Thông tin học phí học viện EHLE

Học phí: Kỳ tháng 4 ( 1 năm )

Đơn vị tiền Yên Nhật

 

KHÓA

Phí tuyển sinh Phí nhập học Học phí

(6 tháng)

Phụ phí

(1 năm)

Các khoản phí đầu năm Lần thu thứ 2

(Sau nhập học cho tới 20/8)

Tổng cộng 1 năm
KHÓA LUYỆN THI ĐH TOKYO,KYOTO,OSAKA

KHÓA LUYỆN THI QUỐC CÔNG LẬP

20.000 70.000 380.000 110.000 580.000 380.000 960.000
KHÓA LUYỆN THI CAO HỌC 110.000 580.000 960.000
KHÓA LUYỆN THI THÔNG THƯỜNG 45.000 515.000 895.000
KHÓA LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT 80.000 550.000 930.000

※ Các chi phí bao gồm chi phí sách giáo khoa, chi phí học ngoại khóa, chi phí khám sức khỏe, bảo hiểm học sinh, chi phí cơ sở vật chất.

 

Kỳ tháng 10: ( 1 năm 6 tháng )

Đơn vị tiền Yên Nhật

 

KHÓA

Phí tuyển sinh Phí nhập học Học phí

(6 tháng)

Phụ phí

(1 năm rưỡi)

Các khoản phí đầu năm Lần thu thứ 2

(Sau nhập học cho tới 20/2 năm sau)

Lần thu thứ 3

(Sau nhập học cho tới 20/8 năm sau)

Tổng cộng 1 năm rưỡi
KHÓA LUYỆN THI ĐH TOKYO, KYOTO, OSAKA
KHÓA LUYỆN THI QUỐC CÔNG LẬP
20.000 70.000 380.000 160.000 630.000 380.000 380.000 1.390.000
KHÓA LUYỆN THI CAO HỌC 160.000 630.000 1.390.000
KHÓA LUYỆN THI THÔNG THƯỜNG 62.500 532.500 1.292.500
KHÓA LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT 115.000 585.000 1.345.000

※Các chi phí bao gồm chi phí sách giáo khoa, chi phí học ngoại khóa, chi phí khám sức khỏe, bảo hiểm học sinh, chi phí cơ sở vật chất.

 • Trước khi nhập học các bạn được phép đóng 6 tháng;
 • Đóng 1 lần đủ học phí 1 năm sẽ được giảm 20,000 yên;
 • Đóng 1 lần đủ học phí 1 năm 6 tháng được giảm 30,000 yên ;
 • Sau khi nhập học có thể chia đóng theo tình hình tài chính của mình (tuy nhiên phải có sự trao đổi trước với nhà trường và được nhà trường đồng ý).

Chú ý các điểm sau:
① Trường hợp nếu đơn đăng ký bị hủy vì lý do của người đăng ký hoặc trường hợp không thể lấy được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE), sẽ không được trả lại phí tuyển khảo 20,000 yên.
② Trường hợp đã lấy được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) nhưng không xin được phép xuất cảnh thì sẽ bị thu 50,000 yên bao gồm 20,000 yên Phí tuyển sinh và 30,000 yên trong Phí nhập học.
③ Trường hợp từ chối nhập học vì lý do cá nhân của người nộp đơn, thì hạn nộp đơn đăng ký từ chối nhập học là cuối tháng 3 đối với học sinh kỳ tháng 4 và cuối tháng 9 với học sinh kỳ tháng 10. Sẽ bị thu 20,000 phí tuyển khảo và 70,000 phí nhập học và sẽ được trả lại các phí đã nộp khác. Tuy nhiên nếu báo quá thời hạn trên thì sẽ không được trả lại bất kỳ chi phí gì.
④ Trường hợp cho đến kỳ hạn đã định mà không nộp khoản tiền ở trên sẽ coi như là từ chối nhập học, nên hãy chú ý nhé. Đặc biệt nếu nộp từ nước ngoài thì hãy nhanh chóng tiến hành chuyển tiền.
※Về thời hạn nộp học phí sau khi nhập học và nộp giấy thôi học
Sau khi nhập học, các bạn sẽ phải nộp học phí cho mỗi học kỳ 6 tháng vào ngày 20/2 và 20/8. Nếu có nguyện vọng xin thôi học, hãy nộp Giấy xin thôi học vào cuối tháng 3 hoặc cuối tháng 9 tương ứng với mỗi kỳ nhập học. Nếu báo quá thời hạn trên thì sẽ không được trả lại bất kỳ chi phí gì.

 • Thời hạn đóng tiền phí:
Phí tuyển sinh Lúc nộp hồ sơ đăng ký
Tiền nhập học Sau khi kết thúc thẩm tra hồ sơ và trong thời gian quy định
Tiền học phí
Phụ phí
Sau khi đã có kết quả được đồng ý cấp giấy Tư cách lưu trú và trong thời gian quy định.
 • Về nguyên tắc, sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác sau khi nhập học.
 • EHLE cũng có những tiết học bắt đầu từ buổi chiều ( Khác nhau tùy theo ngày ). Phần lớn thời gian học của các trường tiếng Nhật là nửa buổi.
 • Trước khi nhập học các bạn được phép đóng 6 tháng;
 • Sau khi nhập học có thể chia đóng theo tình hình tài chính của mình (tuy nhiên phải có sự trao đổi trước với nhà trường và được nhà trường đồng ý).

Video thông tin về học phí học viện EHLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phí: Kỳ tháng 4  ( 1 năm  )
Đơn vị tiền Yên Nhật

Kỳ tháng 10: ( 1 năm 6 tháng  )
Đơn vị tiền Yên Nhật

 • Trước khi nhập học các bạn được phép đóng 6 tháng;
 • Sau khi nhập học có thể chia đóng theo tình hình tài chính của mình (tuy nhiên phải có sự trao đổi trước với nhà trường và được nhà trường đồng ý).