Khóa làm việc tại Doanh nghiệp Nhật

Tháng 4 Hệ 1 năm
N3 ~
Tháng 10 Hệ 1.5 năm
N4 ~

– 3 điểm quan trọng để làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản:

  • Khóa học chuyên ngành cho việc đi làm (buổi chiều) (Bồi dưỡng “trí tuệ” xây dựng sự nghiệp và năng lực thực tiễn cần thiết trong Business)
  • Giờ học tiếng Nhật chia theo năng lực từ trung cấp đến trên thượng cấp (Tạo động lực bằng các bài test hàng tuần) 
  • Giáo viên chuyên môn về định hướng việc làm sẽ định hướng cho từng cá nhân (Hiện thực hóa từ trình độ tiếng Nhật N3 đến việc đi làm tại Nhật)

– Phù hợp với các bạn dưới 30 tuổi, có mong muốn làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản.

– Điều kiện đầu vào : đã có bằng Đại học ở nước sở tại, có trình độ tiếng Nhật tương đương N4 (kỳ tháng 10)/ N3 (kỳ tháng 4)

Nội dung giờ học

■ Tên môn học ■ Nội dung
■Tiếng Nhật
( Đọc hiểu, Ngữ pháp, Từ vựng, Nghe Hiểu, Hội thoại, Viết văn )■
Cải tiện toàn diện năng lực tiếng Nhật, theo đó, học được những kỹ năng giao tiếp để có thể ứng dụng tại doanh nghiệp Nhật.
■Tác phong Business■
Hướng tới mục tiêu học được tác phong, tập quán thương mại đặc trưng của Nhật được coi trọng trong môi trường công việc.
■Nâng cao kỹ năng Business■
Học kỹ năng viết văn phong Business, trở thành nhân tài các doanh nghiệp kỳ vọng.
■Business IT■
Nắm vững kỹ năng máy tính cơ bản trong công việc (word, excel, powerpoint, v.v.), nâng cao kỹ năng thuyết trình.
■Nghiên cứu Doanh nghiệp■
Gặp gỡ các công ty phù hợp với định hướng của bản thân, hiểu sâu hơn về ngành, về doanh nghiệp để xác định xem mình có phù hợp hay không.
■Định hướng việc làm■
Sự hỗ trợ tìm kiếm việc làm cả từ 2 phía gồm giáo viên chủ nhiệm và giảng viên chuyên môn sẽ giúp bạn sớm xin được việc tại doanh nghiệp Nhật.
■Chương trình hỗ trợ việc làm■
Nâng cao năng lực để có thể có hoạt động tìm kiếm việc làm thực sự ý nghĩa, bồi dưỡng kiến thức giúp bạn có thể cảm nhận được niềm vui của sự cống hiến cho xã hội, tiến gần tới ước mơ tương lai.

Bảng thời gian biểu

Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1

9:00 ~ 9:45

Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
2

9:50 ~ 10:55

Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Văn phạm
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
Từ vựng
trung cấp
3

10:45 ~ 11:30

Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Tác văn
trung cấp
Hội thoại
trung cấp
4

11:35 ~ 12:20

Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Đọc hiểu
trung cấp
Tác văn
trung cấp
Hội thoại
trung cấp
5

12:20 ~ 13:25

Nghỉ trưa
6

13:25 ~ 14:10

Chương trình
hỗ trợ việc làm
Bài test
hàng tuần
Nghiên cứu
Doanh
nghiệp
Nâng cao kỹ
năng Business
Business IT
7

4:15 ~ 15:00

Tác phong
Business

Một vài chia sẻ từ Thầy Okamoto Michitoshi

Video giới thiệu Khóa làm việc tại Doanh nghiệp Nhật