Khóa luyện thi Đại học Quốc lập/ Công lập khoa Tự nhiên/ khoa Xã hội

Tháng 4 Hệ 1 năm
N2 ~
Hệ 2 năm
N4 ~
Tháng 10 Hệ 1.5 năm 
N3 ~

– 3 điểm cần thiết để đỗ vào các trường Đại học Quốc công lập

  • Luyện thi kỳ thi Du học và các tiết học môn chuyên ngành (Những môn cần thiết cho kỳ thi sẽ do các giáo viên gạo cội phụ trách)
  • Hướng dẫn tiến trình học theo hình thức cá nhân (Tư vấn, hướng dẫn tiến trình học thích hợp với nguyện vọng, năng lực của từng học sinh. Mục tiêu chọn các trường Đại học Quốc lập/ Công lập trên toàn quốc)
  • Kiểm tra buổi sáng (Có những bài kiểm tra nhỏ vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu giờ học. Sự tích góp vững vàng mỗi ngày sẽ là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển lớn)

– Phù hợp người có nguyện vọng thi vào Đại học Quốc lập của Nhật.

– Điều kiện đầu vào : có bằng tốt nghiệp  THPT tại nước sở tại,  trình độ tiếng Nhật N4 với khóa 2 năm,  N3 với khóa 1 năm 6 tháng,  N2 với khóa 1 năm.

Nội dung giờ học

■ Tên môn học ■  Nội dung
■Kiểm tra buổi sáng■
Với việc luyện tập giải các đề thi của kỳ thi EJU nhằm mục đích nâng cao năng lực đọc hiểu, nghe đọc hiểu và năng lực nghe.
■Đọc hiểu tiếng Nhật / Luyện đọc hiểu kỳ thi EJU■
Luyện tập kỹ năng Đọc hiểu cho kỳ thi thứ 2 của Đại học bằng cách sử dụng các giáo trình luyện thi JLPT, nâng cao năng lực Đọc hiểu để thi đạt điểm cao kỳ thi EJU.
■Văn phạm tiếng Nhật / Luyện văn phạm kỳ thi EJU■
Từ việc nâng cao trình độ Ngữ pháp hướng đến đạt điểm cao trong kỳ thi EJU, sử dụng giáo trình luyện thi JLPT để lĩnh hội được ngữ pháp trình độ thượng cấp.
■Từ vựng tiếng Nhật / Luyện từ vựng kỳ thi EJU■
Từ việc nâng cao Từ vựng để hướng đến đạt điểm cao trong kỳ thi EJU, cũng sử dụng giáo trình JLPT để lĩnh hội được Từ vựng thượng cấp .
■Nghe hiểu tiếng Nhật / Luyện nghe hiểu kỳ thi EJU / Luyện nghe hiểu-nghe đọc hiểu kỳ thi EJU■
Luyện kỹ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu để hướng đến đạt điểm cao trong kỳ thi EJU, sử dụng giáo trình JLPT để hoàn thiện kỹ năng nghe có thể nghe hiểu hầu hết nội dung bài giảng của trường Đại học.
■Tiểu luận, tập làm văn tiếng Nhật■
Luyện tập kỹ năng cho bài tiểu luận của kỳ thi lần 2 vào Đại học, hoặc lý do nguyện vọng học Đại học cũng như bài thi viết của kỳ thi Du học.
■Giao tiếp học thuật I■
Luyện tập kỹ năng phỏng vấn cho kỳ thi vào Đại học hoặc các kỹ năng cần thiết cho việc thuyết trình sau khi vào Đại học.
■Giao tiếp học thuật II■
Luyện tập kỹ năng cho các kỳ thi trong đó chú trọng kỹ năng cho kỳ thi vấn đáp- hội thoại ( tập luyện trình bày lưu loát kế hoạch tương lai của bản thân và ngành học mà bản thân định học lên).
■Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp■
Hỗ trợ thông qua thời gian các buổi học chuyên đề hay tư vấn hướng dẫn cá nhân về việc luyện thi vào các trường Đại học Tokyo – Kyoto – Osaka.
■Luyện thi tiếng Anh các trường Quốc lập■
Biện pháp đạt điểm TOEFL và TOEIC theo yêu cầu của trường đại học. Biện pháp đạt được năng lực tiếng Anh trình độ trung học phổ thông thông thường.
■Toán II / Vật lý / Hóa học / Sinh vật■
Đối sách của kỳ thi du học Nhật bản cho khoa khoa học và đối sách cho kỳ thi thứ hai của đại học.
■Toán I / Môn Tổng hợp■
Đối sách của kỳ thi du học Nhật bản cho khoa văn học và đối sách cho kỳ thi thứ hai của đại học.
■Tư vấn hướng dẫn tiến trình học cho từng cá nhân■
Đối với mục tiêu là các trường ĐH Quốc lập/ Công lập trên toàn quốc, giáo viên chủ nhiệm sẽ tư vấn, hướng dẫn tiến trình học thích hợp với nguyện vọng, năng lực của từng học sinh.

Bảng thời gian biểu

Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
0

8:30 ~ 8:45

Kiểm tra buổi sáng Kiểm tra buổi sáng Kiểm tra buổi sáng Kiểm tra buổi sáng Kiểm tra buổi sáng
1

9:00 ~ 9:45

Nghe hiểu tiếng Nhật Luyện nghe hiểu kỳ thi EJU Luyện nghe hiểu-nghe đọc hiểu kỳ thi EJU Giao tiếp học thuật I Văn phạm tiếng Nhật
2

9:50 ~ 10:55

Từ vựng Giao tiếp học thuật. Luyện đọc hiểu kỳ thi EJU Giao tiếp học thuật I Văn phạm tiếng Nhật
3

10:45 ~ 11:30

Luyện văn phạm kỳ thi EJU Giao tiếp học thuật. Luyện từ vựng kỳ thi EJU Viết văn –Tiểu luận Luyện từ vựng kỳ thi EJU
4

11:35 ~ 12:20

Luyện văn phạm kỳ thi EJU Giao tiếp học thuật. Luyện từ vựng kỳ thi EJU Viết văn – Tiểu luận Luyện từ vựng kỳ thi EJU
5

12:20 ~ 13:25

Nghỉ trưa
6

13:25 ~ 14:10

Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp Vật lý Giao tiếp học thuật Ⅱ Toán 2  Anh ngữ quốc công lập
Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp Toán 1 Giao tiếp học thuật Ⅱ Môn Tổng hợp Anh ngữ quốc công lập
7

14:15 ~ 15:00

Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp Vật lý Giao tiếp học thuật Ⅱ Toán 2 Anh ngữ quốc công lập
Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp Toán 1 Giao tiếp học thuật Ⅱ Môn Tổng hợp Anh ngữ quốc công lập
8

15:10 ~ 15:55

Sinh học Toán 2 Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Hóa học Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân
Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Môn Tổng hợp Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Toán 1 Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân
9

16:00 ~ 16:45

Sinh học Toán 2 Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Hóa học Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân
Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Môn Tổng hợp Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân Toán 1 Chỉ đạo tiến học cho từng cá nhân

Chú thíchBan tự nhiên – Ban xã hội

Thành tích của một số học viên

Video giới thiệu khóa luyện thi Đại học Quốc lập/ Công lập khoa Tự nhiên/ khoa Xã hội