Luyện thi thông thường

Tháng 4 Hệ 1 năm
N2 ~
Hệ 2 năm
N4 ~
Tháng 10 Hệ 1.5 năm
N3 ~

– 3 điểm giúp ước mơ thành hiện thực:

  • Những đối sách thi đỗ N1, N2 kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (Vốn rất hữu ích cho tiến học hay tìm việc làm)
  • Nâng cao thành tích trong kỳ thi EJU (Với những bạn muốn vào đại học)
  • Tư vấn và chỉ đạo lộ trình (Đúng với mục tiêu đặt ra)

– Phù hợp với người có nguyện vọng học lên trường chuyên môn, Đại học Tư lập, hoặc chỉ đơn giản là nâng cao trình độ tiếng Nhật.

– Điều kiện đầu vào: có bằng tốt nghiệp lớp THPT tại nước sở tạicó trình độ tiếng Nhật N5 trở lên.

Nội dung giờ học ※Sơ cấp là tiếng Nhật Tổng hợp

Tên môn học Nội dung
Đọc hiểu Trau dồi kỹ thuật từ năng lực đọc hiểu cơ bản đến đọc nhanh, đọc chính xác trình độ cao cấp. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi. 
Văn phạm Trau dồi khả năng đọc hiểu những mẫu ngữ pháp từ cơ bản đến ứng dụng nâng cao. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi
Từ vựng Trau dồi vốn từ vựng dùng trong giáo trình học tập hay trình độ N3, N2, N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Bao gồm cả việc luyện thi cho các kỳ thi.
Nghe hiểu Đáp ứng năng lực nghe hiểu từ luyện tập cơ bản đến kiểu nghe hiểu của kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi EJU.
Hội thoại Trau dồi khả năng hội thoại từ hội thoại cơ bản thường ngày đến hội thoại cao cấp như đến thuyết minh sự vật, thuyết phục, nói lên ý kiến, v.v…
Viết văn Trau dồi khả năng viết văn từ việc cơ bản là xem trọng câu cú, từ vựng cho đến khả năng biểu hiện như cấu trúc bài, v.v…
Luyện tập tổng hợp
(ví dụ, đối sách cho
các kỳ thi)
Kiểm tra trình độ từ cơ bản tới nâng cao thông qua các bài kiểm tra nhỏ. Sẽ tổ chức luyện tập đối sách cho kỳ thi tùy thuộc vào mỗi giai đoạn.
– Hội thảo chuyên đề học lên

– Định hướng nghề nghiệp

Phát hiện ra con đường thích hợp nhất với bản thân, đồng thời sẽ nhận được gợi ý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.

Lịch học ví dụ

Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1

9:00 ~ 9:45

Văn phạm Văn phạm Văn phạm Từ vựng Từ vựng
2

9:50 ~ 10:55

Văn phạm Văn phạm Văn phạm Từ vựng Từ vựng
3

10:45 ~ 11:30

Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Viết văn Hội thoại
4

11:35 ~ 12:20

Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Viết văn Hội thoại
5

12:20 ~ 13:25

Nghỉ trưa
6

13:25 ~ 14:10

Nghe hiểu Nghe hiểu Luyện tập tổng hợp

(ví dụ, đối sách cho các kỳ thi)

7

14:15 ~ 15:00

Nghe hiểu – Hội thảo chuyên đề học lên

– Định hướng nghề nghiệp

Luyện tập tổng hợp

(ví dụ, đối sách cho các kỳ thi)

Một bạn học viên chia sẻ

Video giới thiệu khóa luyện thi thông thường – Học viện EHLE