Theo đó, tổ chức, DN hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm tại Nhật Bản phải có giấy phép (có thu phí hoặc miễn phí) do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản cấp. DN trực tiếp tiếp nhận lao động KNĐĐ người nước ngoài không cần có giấy chứng nhận tiếp nhận lao động KNĐĐ. Tuy nhiên, trường hợp DN dự định tiếp nhận lao động KNĐĐ thì khi thẩm định hồ sơ xin cấp tư cách lưu trú cho lao động KNĐĐ người nước ngoài, DN tiếp nhận cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định.

Các đối tác Nhật Bản đủ điều kiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động KNĐĐ ngành xây dựng là các tổ chức, DN hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm miễn phí. Trong đó, Hiệp hội Nguồn nhân lực Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng (JAC) cũng là một trong những tổ chức, DN hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm miễn phí do Bộ Đất đai – Hạ tầng – Giao thông và Du lịch Nhật Bản quản lý và là tổ chức mà tất cả DN tiếp nhận nguồn nhân lực ngành xây dựng tham gia với tư cách hội viên.

Hiệp hội JAC ký kết hợp đồng cung ứng lao động KNĐĐ ngành xây dựng với DN phái cử và giới thiệu lao động tới các cơ quan tiếp nhận thành viên.

Thông tin mới nhất về hợp đồng cung ứng lao động - Ảnh 1.

Lao động kỹ năng đặc định ngành xây dựng được miễn phí dịch vụ

Dolab thông tin để DN biết chủ động tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng lao động KNĐĐ với đối tác Nhật Bản đủ điều kiện tiếp nhận lao động KNĐĐ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các DN phản ánh về Dolab để nghiên cứu, giải quyết.