Học viện EHLE có những khóa học nào ?

I.Trường chuyên môn

Dành cho các bạn đang học ở trường tiếng tại Nhật có mong muốn thi lên, hoặc các bạn đã có trình độ tiếng Nhật N2 từ quốc gia khác tới du học.

1. KhoKinh doanh quốc tế, gồm:

❶ Khóa Kinh doanh – Marketing

❷ Khóa Dual Business;

2. Khoa Giao tiếp quốc tế: Khóa Dịch vụ – thông dịch

3. Khoa tiếng Nhật ứng dụng

II. Trường tiếng Nhật

Dành cho các bạn có nguyện vọng du học tại Nhật, trình độ tối thiểu khi nhập học là N5.

1. Khóa luyện Thi Đại học Tokyo, Kyoto, Osaka

 Phù hợp người có nguyện vọng thi vào 3 trường Đại học hàng đầu của Nhật

Điều kiện đầu vào : có bằng tốt nghiệp  THPT tại nước sở tại,  trình độ tiếng Nhật N4 với khóa 2 năm,  N3 với khóa 1 năm 6 tháng,  N2 với khóa 1 năm.

2. Khóa luyện thi Đại học Quốc lập

Phù hợp người có nguyện vọng thi vào Đại học Quốc lập của Nhật.

Điều kiện đầu vào : có bằng tốt nghiệp  THPT tại nước sở tại,  trình độ tiếng Nhật N4 với khóa 2 năm,  N3 với khóa 1 năm 6 tháng,  N2 với khóa 1 năm.

3. Khóa luyện thi vào Cao học :

Phù hợp người có nguyện vọng thi vào Cao học của Nhật.

Điều kiện đầu vào : Tốt nghiệp hệ Đại học 4 năm tại nước sở tại,  có trình độ tiếng Nhật N4 trở lên với khóa 2 năm, N3 với khóa 1 năm.

4. Khóa luyện thi thông thường:

Phù hợp với người có nguyện vọng học lên trường chuyên môn, Đại học Tư lập, hoặc chỉ đơn gian là nâng cao trình độ tiếng Nhật.

Điều kiện đầu vao: có bằng  tốt nghiệp lớp THPT tại nước sở tại,có trình độ tiếng Nhật N5 trở lên.

5. Khóa làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản

Phù hợp với các bạn dưới 30 tuổi, có mong muốn làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản.

Điều kiện đầu vào : đã có bằng Đại học ở nước sở tại, có trình độ tiếng Nhật tương đương N4 (kỳ tháng 10)/ N3 (kỳ tháng 4)

6.Khóa Mỹ Thuật :

Phù hợp với các bạn có năng khiếu vẽ, có mong muốn sau này học về i lĩnh vực thiết kế và sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp, có nguyện vọng thi lên trường senmon về manga hay thiết kế sáng tạo.Khóa này trường liên kết với  trường senmon  thiết kế tổng hợp Osaka. Nên nếu bạn nào kết thúc khóa này mà thi vào trường senmon  thiết kế tổng hợp Osaka thì sẽ được nhận chế độ ưu đãi học phí đặc biệt từ trường này.

Điều kiện đầu vào : có trình độ tiếng Nhật tương đương N4 kỳ tháng 10 khóa 1 năm 6 tháng  và  N3 kỳ tháng 4 khóa 1 năm.