Học viện EHLE có những khóa học nào ?

I/ Trường chuyên môn

Dành cho các bạn đang học ở trường tiếng tại Nhật có mong muốn thi lên, hoặc các bạn đã có trình độ tiếng Nhật N2 từ quốc gia khác tới du học.

1. Khoa Kinh doanh quốc tế, gồm:

❶ Khóa Kinh doanh – Marketing hệ 2 năm

Phù hợp người có nguyện vọng trở thành nhà quản lý, doanh nhân, người kế thừa doanh nghiệp gia đình.

Điều kiện đầu vào: tốt nghiệp THPT, trình độ tiếng Nhật N2

❷ Khóa Dual Business hệ 1 năm – đảm bảo 100% có việc làm

Phù hợp người có nguyện vọng được thực tập và làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản

Điều kiện đầu vào: tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm trở lên, trình độ tiếng Nhật N2

Chỉ giới hạn với những bạn dưới 28 tuổi tính đến thời điểm nhập học

Đảm bảo 100% trúng tuyển có việc làm sau khi kết thúc chương trình học.

2. Khoa Giao tiếp quốc tế: Khóa Dịch vụ – thông dịch hệ 2 năm

Phù hợp người có nguyện vọng sử dụng ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp trong kinh doanh quốc tế hoặc công việc liên quan đến ngành dịch vụ ( Ngành Du lịch/ Nhà hàng/ Khách sạn)

Điều kiện đầu vào: tốt nghiệp THPT, trình độ tiếng Nhật N2

3. Khoa tiếng Nhật ứng dụng gồm các khóa luyện thi Đại học dành cho các bạn tốt nghiệp trường tiếng Nhật

Phù hợp người có nguyện vọng trau dồi tiếng Nhật để học tập và làm việc tại Nhật Bản

Điều kiện đầu vào: tốt nghiệp THPT, trình độ tiếng Nhật N2

II/ Trường tiếng Nhật

Dành cho các bạn có nguyện vọng du học tại Nhật, trình độ tối thiểu khi nhập học là N5

1. Khóa luyện Thi Đại học Tokyo, Kyoto, Osaka

Phù hợp người có nguyện vọng thi vào 3 trường Đại học hàng đầu của Nhật

Điều kiện đầu vào : có bằng tốt nghiệp  THPT tại nước sở tại,  trình độ tiếng Nhật N4 với khóa 2 năm,  N3 với khóa 1 năm 6 tháng,  N2 với khóa 1 năm.

2. Khóa luyện thi Đại học Quốc lập

Phù hợp người có nguyện vọng thi vào Đại học Quốc lập của Nhật.

Điều kiện đầu vào : có bằng tốt nghiệp  THPT tại nước sở tại,  trình độ tiếng Nhật N4 với khóa 2 năm,  N3 với khóa 1 năm 6 tháng,  N2 với khóa 1 năm.

3. Khóa luyện thi vào Cao học :

Phù hợp người có nguyện vọng thi vào Cao học của Nhật.

Điều kiện đầu vào : Tốt nghiệp hệ Đại học 4 năm tại nước sở tại,  có trình độ tiếng Nhật N4 trở lên với khóa 2 năm, N3 với khóa 1 năm.

4. Khóa luyện thi thông thường:

Phù hợp với người có nguyện vọng học lên trường chuyên môn, Đại học Tư lập, hoặc chỉ đơn giản là nâng cao trình độ tiếng Nhật.

Điều kiện đầu vào: có bằng  tốt nghiệp THPT tại nước sở tại, có trình độ tiếng Nhật N5 trở lên.

5. Khóa làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản

Phù hợp với các bạn dưới 30 tuổi, có mong muốn làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản.

Điều kiện đầu vào : đã có bằng Đại học ở nước sở tại, có trình độ tiếng Nhật tương đương N4 (kỳ tháng 10)/ N3 (kỳ tháng 4).