Học viện EHLE có hoạt động ngoại khóa không?

Ngoài giờ học trên lớp, Học viên của Học viện EHLE còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa khác:

✦Lễ hội văn hóa Quốc tế toàn trường

✦Đại hội thể thao toàn trường

✦Dã ngoại theo lớp, theo khoa

✦Học các giờ học thực tế tại các khu chợ sầm uất quanh trường

✦Tham gia các lễ hội và hoạt động tình nguyện tại địa phương

✦Kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp (tùy theo khóa học có hay không)

Một số hình ảnh buổi ngoại khóa