Hoạt động ngoại khóa tại học viện EHLE

Học viện EHLE có hoạt động ngoại khóa không?

Ngoài giờ học trên lớp, Học viên của Học viện EHLE còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa khác:

✦Lễ hội văn hóa Quốc tế toàn trường

✦Đại hội thể thao toàn trường

✦Dã ngoại theo lớp, theo khoa

✦Học các giờ học thực tế tại các khu chợ sầm uất quanh trường

✦Tham gia các lễ hội và hoạt động tình nguyện tại địa phương

✦Kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp (tùy theo khóa học có hay không)

Một số hình ảnh buổi ngoại khóa