Học viện EHLE có ký túc xá không?

Ký túc xá của Học viện EHLE có 2 loại như sau:

  • Ký túc xá của nhà trường: có ký túc xá nam và ký túc xá nữ riêng biệt, thuận tiện cho sinh hoạt của học viên;
  • Ký túc xá liên kết: giới thiệu theo nguyện vọng của học viên.

Tiền phí KTX: tùy theo loại phòng và loại ký túc xá, sẽ được thông tin chi tiết khi đăng ký (khoảng 25.000 yên ~ 50.000 yên / tháng)/

Học viện không bắt buộc học viên ở KTX. Các bạn có nguyện vọng ở KTX sẽ đăng ký với nhà trường trước khi nhập học các thông tin về loại phòng, loại ký túc xá, quốc tịch của bạn ở cùng phòng, thậm chí được chọn bạn cùng phòng (cùng giới tính).