Thông tin ký túc xá học viện EHLE

Học viện EHLE có ký túc xá không?

Học viên EHLE có Ký túc xá liên kết giới thiệu theo nguyện vọng của học viên, phân tầng riêng cho nam và nữ vô cùng an toàn và tiện lợi.

Lý do khuyên bạn nên chọn:

  • Ngày nghỉ/ ngày lễ hay buổi đêm, có người quản lý thường trực nên hoàn toàn yên tâm.
  • Có thể sử dụng Wifi
  • Do có nhiều hoạt động của riêng KTX nên mọi người có thể hòa đồng, làm quen nhanh chóng.
  • Nếu thuê nhà ngoài cần người bảo lãnh, nhưng nếu ở KTX thì không cần.

Học viện không bắt buộc học viên ở KTX. Các bạn có nguyện vọng ở KTX sẽ đăng ký với nhà trường trước khi nhập học các thông tin về loại phòng, loại ký túc xá, quốc tịch của bạn ở cùng phòng, thậm chí được chọn bạn cùng phòng (cùng giới tính).

Tiền phí KTX: ( tiền phí tương ứng với 1 người )

Đơn vị tiền Yên Nhật

Kiểu phòng Giá phòng Trang thiết bị Tiền bảo lãnh Tiền vào nhà Tổng cộng chi phí
6 tháng Chỉ có lần đầu tiên 6 tháng
Phòng 1 người 310.000 40.000 10.000 30.000 390.000
Phòng 2 người 230.000 310.000
Phòng 3 người 200.000 280.000

Video giới thiệu Ký túc xá