Thông tin tuyển sinh

1. Những khóa học/ Thời kỳ nhập học/ Thời hạn nộp hồ sơ

Khóa học/ Kỳ nhập học Thời gian học Số lượng tuyển Thời gian nộp hồ sơ
Khóa chính quy Tháng 4 1 năm 70 người Từ 1/9 ~ 30/11 hàng năm
2 năm 85 người
Khóa chính quy Tháng 10 1.5 năm 150 người Từ 1/3 ~ 31/5 hàng năm
  • Số học viên cố định: 540 người

2. Tư cách đăng ký

Tất cả các khóa học thuộc Khoa tiếng Nhật:

– Hoàn thành 12 năm học tại nước sở tại, thời điểm nhập học trên 18 tuổi và dưới 30 tuổi.
– Có chứng chỉ tiếng Nhật N5 JLPT. Bao gồm cả 250 điểm trở lên cấp độ F của Jtest, N5 Nat-test.

* Cần có đủ điều kiện như trên và thêm các điều kiện ở dưới đây :

Khóa luyện thi Cao học / Khóa luyện thi Đại học Quốc lập/ Khóa luyện thi Đại học Tokyo – Kyoto – Osaka
① Trường hợp nhập học kỳ tháng 4, khóa 1 năm phải có năng lực tiếng Nhật đã đỗ hoặc tương đương N2 trở lên.Trường hợp nhập học kỳ tháng 4, khóa 2 năm phải có năng lực tiếng Nhật đã đỗ hoặc tương đương N4 trở lên.
(trường hợp tương đương N4 thì sau khi nhập học sẽ phân định bằng kỳ thi)
② Trường hợp nhập học kỳ tháng 10 khóa 1 năm 6 tháng cần phải có năng lực tiếng Nhật đã đỗ hoặc tương đương N3 trở lên.
③ Khóa luyện thi Cao học cần tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm trở lên ở nước sở tại.
※Vì chế độ ở các nước khác nhau, nên những trường hợp có học vị nằm ngoài hệ 4 năm Đại học thì hãy trao đổi trước với nhà trường.

Khóa làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản
① Sau khi tốt nghiệp THPT tại nước mình, cần có học vị Đại học hệ 4 năm trở lên, hoặc có Đại học hệ 3 năm trở lên.
(bao gồm cả những trường hợp dự kiến tốt nghiệp)
※Vì chế độ ở các nước khác nhau, nên những trường hợp có học vị nằm ngoài hệ 4 năm Đại học thì hãy trao đổi trước với nhà trường.

② Trường hợp nhập học kỳ tháng 4 khóa 1 năm thì cần có trình độ tiếng Nhật đã đỗ hoặc tương đương N3 trở lên.
Trường hợp nhập học kỳ tháng 10 khóa 1 năm 6 tháng thì cần có trình độ tiếng Nhật đã đỗ hoặc tương đương N4 trở lên.
③ Những người có mong muốn mãnh liệt tìm việc tại Nhật.